Yetkinliklerimiz

Ana Sigorta şirket yetkinliklerimizi vizyonumuza destek olacak ana hedef alanlarını dikkate alarak belirledik.

Ana Hedef Alanları

 • IK ve organizasyon yapısını güçlendirmek,
 • Dijitalleşmede gelişim sağlamak,
 • Hasar Yönetiminde verimliliği sağlamak
 • Ürünlerimiz ve teminatlarımızda rekabetçi yapıyı korumak ve güncelleme yapmak,
 • Acente ağını büyütmek ve mevcut acenteleri güçlendirmek,
 • Yüksek standartlarda sürdürebilirliği sağlamak

Temel Yetkinliklerimiz

 • İş birliği İçinde Çalışmak
 • Çevik Olmak
 • Esnek ve Çözüm Odaklı Olmak

Mesleki Yetkinliklerimiz

 • Proje Yönetimi
 • Analitik Düşünme
 • Müzakere Becerisi