Her türlü görüş ve talepleriniz için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz

UYARI: Kişisel verilerinizin korunması adına, talep ve şikayet iletiniz içerisinde sağlık bilgisi, din, mezhep ve diğer inançlar, ırk ve etnik köken bilgisi gibi özel nitelikli kişisel verilerinize yer vermeyiniz. İletişim Formu üzerinden bizlere ilettiğiniz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Ana Sigorta Anonim Şirketi tarafından Talep ve Şikayetlerin Takibi amacıya işlenmektedir. Kişisel veri işleme faaliyetlerimiz ve haklarınız ile ilgili detaylı bilgi için aşağıda yer alan aydınlatma metnimiz ve gizlilik politikamızı incelemenizi rica ederiz.
(*) Zorunlu alanlar